Statistikat e Kulturës, T3 - 2018

Numri i shfaqjeve kulturore në tremujorin e tretë 2018 është 94, duke pasur një rritje me 42,4 % krahasuar me tremujorin e tretë 2017. Në tremujorin e tretë 2018, numri i spektatorëve është 30.622 duke pësuar rritje me 73,0 % krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Publikimi i radhës
Statistikat e Kulturës, T4 - 2018
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al