Statistikat e Kulturës, T4 - 2018

Numri i shfaqjeve kulturore në tremujorin e katërt 2018 është 346, duke shënuar një rritje me 3,3 %, në krahasim me tremujorin e katërt 2017. Në vitin 2018, numri i shfaqjeve/ekspozitave është 1.011, duke patur një rritje me 21,7 %, në krahasim me 2017.

Në tremujorin e katërt 2018 numri i spektatorëve është 69.565, duke pësuar ulje me 31,6 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Numri i spektatorëve në vitin 2018 është 212.380, duke patur ulje prej 2,0 %, krahasuar me 2017.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al