Treguesit Demografikë, T4 - 2018

Numri i lindjeve për tremujorin e katërt 2018 rezulton 7.319, duke shënuar një rënie me 7,7 %, në krahasim me tremujorin e katërt 2017. Gjatë vitit 2018, kanë lindur 28.934 foshnje, duke shënuar një rënie me 6,3 %, krahasuar me një vit më parë.
Numri i vdekjeve për tremujorin e katërt 2018 rezulton 5.458, duke shënuar një rritje prej 0,9 %, krahasuar me tremujorin e katërt 2017. Numri i vdekjeve në vitin 2018 është 21.804 persona, duke shënuar një rënie me 1,9 %, krahasuar me një vit më parë.
Shtesa natyrore e popullsisë në tremujorin e katërt 2018 është 1.861 dhe rezulton me rënie prej 26,2 %, në krahasim me tremujorin e katërt 2017. Ky tregues për vitin 2018 është 7.130 dhe rezulton me rënie 17,4 %, krahasuar me një vit më parë.

Publikimi i radhës
Treguesit Demografikë, T1 - 2019
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al