Popullsia e Shqipërisë, 1 Janar 2016

Popullsia e Shqipërisë më 1 Janar 2016 është  2.886.026 banorë duke pësuar një rënie prej 6.276 banorësh, krahasuar me atë të 1 Janarit 2015. Nga kjo popullsi, 1.461.326 janë meshkuj dhe 1.424.700 janë femra. Raporti gjinor i popullsisë së Shqipërisë është 102,6 meshkuj për çdo 100 femra. Mosha mesatare e popullsisë është 34.7 vjeç

Publikimi i radhës
Popullsia e Shqipërisë, 1 Janar 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al