Të huajt dhe azilkërkuesit në Shqipëri, 2016

Numri i të huajve me leje qëndrimi në Shqipëri, në 2016, rezultoi 12.519, duke shënuar një rritje me 18,5 %, krahasuar me 2015. Gjatë 2016, numri i të huajve rezident përbëhet nga 8.324 meshkuj dhe 4.195 femra. Grupmosha 30 - 59 vjeç zë 62,4 % të të huajve gjithsej në 2016, duke shënuar një rritje me 25,8 %, krahasuar me të njëjtën grupmoshë në 2015. Në vitin 2016, të huajt me origjinë nga Europa janë 8.324 dhe përbëjnë 66,5 % të të huajve gjithsej.

Publikimi i radhës
Të huajt dhe azilkërkuesit në Shqipëri
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al