Activities
12 May 2020
he Census 2020 Newsletter will reflect the activities that INSTAT is undertaking and will undertake …
03 May 2019 Instituti i Statistikave
Instituti i Statistikave (INSTAT) në  bashkëpunim me UNFPA, organizoi ditën e sotme aktivitetin për …
Buletini Informues për Cens-in 2020 është një pasqyrë e aktiviteteve kryesore që INSTAT po ndërmerr …