Top 10 emrat e përdorur vitin e fundit

Krahasoni shpërndarjen e emrave më popullor sipas bashkive ne hartën e Shqipërisë. Përzgjidhni një emër nga lista e emrave më popullor për meshkuj dhe femra për të parë shpërndarjen në hartë.

Females

OrderNameCount

Males

OrderNameCount
Distribution of name by cities
City:
Count: