Kërkimi me fjalë NVE Rev.2

Përshkrimi: Ky është një aplikacion konsultativ që lehtëson kërkimin me fjalë bazuar në përshkrimin e aktivitetit apo kërkimin bazuar në kod. KUJDES! Nuk lejohet kërkimi me PROFESIONE si: rrobaqepës, noter, avokat, parukiere etj

Klasa Përshkrimi i klasës
111 Kultivimi i drithërave (përvec orizit), të bimeve bishtajore dhe farërave vajore
112 Kultivimi i orizit
113 Kultivimi i perimeve dhe pjepër e shalqi, rrënjore dhe tuberozë
114 Kultivimi i kallamsheqerit
115 Kultivimi i duhanit
116 Kultivimi i bimëve fi broze
119 Kultivimi i bimëve të tjera jo- shumëvjecare
121 Kultivimi i hardhive
122 Kultivimi i frutave tropikale dhe subtropikale
123 Kultivimi i agrumeve
124 Kultivimi i frutave me bërthame dhe frutave me farë
125 Rritja e të tjera pemëve e shkurreve frutore dhe e frutave te thata
126 Rritja e frutave vajore
127 Kultivimi i kulturave për pije
128 Kultivimi i erëzave, bimëve aromatike, farmaceutike dhe mjekësore
129 Kultivimi i bimëve të tjera shumëvjecare
130 Shumimi i bimëve
141 Rritja e gjedhëve për qumësht
142 Rritja e të tjera gjedhëve dhe buall
143 Rritja e kuajve dhe njëthundrakëve
144 Rritja e gamileve dhe deveve
145 Rritja e dhenve dhe dhive
146 Rritja e derrave
147 Rritja e shpendëve
149 Rritja e kafshëve të tjera
150 Ferma mikse
161 Aktivitete ndihmëse për prodhimin bimor
162 Aktivitete ndihmëse për prodhimet blegtorale
163 Punime të paskorrjes së bimëve
164 Përpunimi i farërave për shumim
170 Gjuetia, zënia me gracka dhe shërbime të lidhura me këto
210 Silvikultura dhe aktivitete të tjera pyjore
220 Shfrytëzimi i pyjeve
230 Mbledhja e produkteve pyjore të egra jo drusore rritur në natyrë
240 Shërbime mbështetëse ndaj pyjeve
311 Peshkimi detar
312 Peshkimi në ujra të ëmbla
321 Akuakultura detare
322 Akuakultura në ujra të ëmbla
510 Nxjerrja e qymyrit
520 Nxjerrja e linjiteve
610 Nxjerrja e naftës bruto
620 Nxjerrja e gazit natyror
710 Nxjerrja e mineraleve hekurore
721 Nxjerrja e mineralit te uraniumit dhe toriumit
729 Nxjerrja e mineraleve të tjera jo-metalore
811 Nxjerrja nga karriera e gurit dekorativ dhe të ndërtimit, gurit gëlqeror, gipsit, shkumës dhe rrasave
812 Operacionet e nxjerrjes së zhavorrit dhe rërës, nxjerrja e argjilës dhe kaolinës;
891 Nxjerrja e mineraleve kimike dhe plehërave kimike
892 Nxjerrja e torfave
893 Nxjerrja e kripës
899 Industri të tjera nxjerrëse p.k.t
910 Aktivitete mbështetëse për nxjerrjen e naftës dhe gazit natyror
1062 Prodhimi i niseshtes dhe produkteve të niseshtes
990 Aktivitete mbështetëse për nxjerrjen e produkteve të tjera nga nëntoka dhe karrierat
1011 Prodhimi dhe përpunimi i mishit
1012 Prodhimi dhe përpunimi i mishit të shpendëve
1013 Prodhimi i produkteve të mishit dhe mishit të shpendëve
1020 Përpunimi dhe konservimi i peshkut, krustaceve dhe molusqeve
1031 Përpunimi dhe konservimi i patates
1032 Përpunimi i lëngut të frutave dhe perimeve
1039 Proçese të tjera përpunimi dhe konservimi të frutave dhe perimeve
1041 Përpunimi i vajrave dhe yndyrnave
1042 Prodhimi i margarinës dhe yndyrnave të tjera të ngjashme
1051 Përpunimi i produkteve të qumështit
1052 Prodhimi i akullores
1061 Përpunimi i produkteve të drithrave
1071 Prodhimi i bukës; prodhimi pastave të freskëta dhe kekeve
1072 Prodhimi i biskotave dhe galetave; prodhimi i pastave dhe kekëve të konservuar
1073 Prodhimi i makaronave
1081 Prodhimi i sheqerit
1082 Prodhimi i kakaos, çokollatës dhe ëmbëlsirave
1083 Përpunimi i çajit dhe kafes
1084 Prodhimi i erëzave dhe salcave
1085 Prodhimin e ushqimeve të përgatitura
1086 Përgatitja e ushqimeve të homogjenizuara dhe ushqimeve dietetike
1089 Prodhimi i produkteve të tjera ushqimore p.k.t
1091 Përpunimi i ushqimeve të përgatitura për kafshët e fermës
1092 Përpunimi i ushqimeve të përgatitura për kafshët shtëpiake
1101 Distilimi, rektifikimi dhe kombinimi i pijeve
1102 Prodhimi i verës nga rrushi
1103 Prodhimi i mushtit dhe verërave të tjera me bazë frutash
1413 Konfeksionimi i veshjeve të tjera të jashtme
1414 Konfeksionimi i veshjeve të brendshme
1419 Konfeksionimi i veshjeve të tjera dhe aksesorë
1420 Konfeksionimi i artikujve prej gëzofi
1431 Konfeksionimi i trikotazheve me thyesa
1439 Konfeksionimin e veshjeve të tjera me thyesa
1511 Tanini dhe regjja e lëkurës dhe ngjyrosja e gëzofi t
3020 Prodhimi i lokomotivave dhe mjetet mbështetëse të transportit hekurudhor
3030 Prodhimi i avioneve dhe pjesëve që lidhen me to
3040 Prodhimi i mjeteve luftarake të ushtrisë
3091 Prodhimi i motoçikletave
3092 Prodhimi i biçikletave dhe karrocave të invalidëve
3099 Prodhimi i paisjeve të tjera të transportit p.k.t.
3101 Prodhimi i mobiljeve të zyrave dhe dyqaneve
3102 Prodhimi i mobiljeve të kuzhinës
4632 Tregtia me shumicë e mishit dhe produkteve të mishit
4633 Tregtia me shumicë e produkteve bulmetore, vezëve, dhe vajit të gatimit dhe yndyrnave
4634 Tregtia me shumicë e pijeve.
4635 Tregtia me shumicë e produkteve të duhanit
4636 Tregtia me shumicë e sheqerit dhe çokollatës dhe ëmbëlsirave
4637 Tregtia me shumicë e kafes, çajit. kakaos dhe erëzave
4638 Tregtia me shumicë e artikujve të tjerë të specializuar ushqimorë, përfshirë peshkun, krustacet dhe moluskët
4639 Tregtia me shumicë jo e specializuar e artikujve ushqimorë, pije dhe duhan
4641 Tregtia me shumicë e tekstileve
4642 Tregtia me shumicë e veshjeve dhe këpucëve
5510 Hotele dhe struktura të ngjajshme
5520 Akomodime për pushime dhe të tjera akomodime kolektive
5530 Hapesirat per kampinge dhe për parqe, për çadra ose rulota argëtimi
5590 Akomodime të tjera
5610 Restorante dhe shërbim ushqimor i lëvizshëm
5621 Katering me porosi për raste
5629 Aktivitetet e shërbimeve ushqimore të tjera
5630 Aktivitete të shërbimit të pijeve
5811 Publikimi i librave
5812 Publikimi i listave të adresave postare
2434 Trafi limi në të ftohtë i telave
2441 Prodhimi i metaleve të çmuara
2442 Prodhimi i aluminit
2443 Prodhimi i plumbit, zinkut dhe kallajit
2444 Prodhimi i bakrit
2445 Prodhimi i metaleve të tjera jo-ferrike
2446 Përpunimi i metaleve nukleare
2451 Derdhja (fonderia) e gizës
2814 Prodhimi i tapave dhe valvolave
4643 Tregtia me shumicë e pajisjeve elektroshtëpiake dhe radio e televisorë
2815 Prodhimi i kuzhinetave, ingranazheve, grupeve të ingranazheve dhe elemnetët e drejtimit
2821 Prodhimi i furrave, furnaltave dhe aparaturave për djegje
4644 Tregtia me shumicë e porcelaneve, qelqurinave dhe lëndëve të pastrimit të tyre
4645 Tregtia me shumicë e artikujve të parfumerisë dhe kozmetikës
4646 Tregtia me shumicë e artikujve farmaceutike
2822 Prodhimi i paisjeve të ngritjes dhe zhvendosjes
2823 Prodhimi i makinerive dhe paisjeve të zyrave, përveç kompjuterave dhe paisjeve periferike
2824 Prodhimi i veglave portative me motor të inkorporuar
2825 Prodhimi i paisjeve ftohëse dhe ventiluese jo shtëpiake
2829 Prodhimi i makinerive të tjera me përdorim të përgjithshëm të p.kt.
3250 Prodhimi i instrumentave dhe pajisjeve mjekësore dhe dentare
3291 Prodhimi i fshesave dhe furçave
4647 Tregtia me shumicë e mobiljeve, qylymave dhe pajisjeve të ndricimit
4648 Tregtia me shumicë e orëve dhe bizhuterive
1104 Prodhimi i pijeve të tjera të fermentuara të pa distiluara
3299 Industri të tjera p.k.t
3311 Riparimi i produkteve metalike të fabrikuara
3312 Riparimi i makinerive
1105 Prodhimi i birrës
1106 Prodhimi i maltës
3313 Riparimi i pajisjeve elektronike dhe optike
3314 Riparimi i paisjeve elektrike
1107 Prodhimin e pijeve të tavolinës; prodhimi i ujit mineral dhe ujërave të tjerë në shishe
1200 Prodhimi i produkteve të duhanit
1310 Përgatitja e fibrave tekstile dhe filatura
1811 Shtypshkrimi i gazetave
1320 Endja e tekstileve
1330 Proçeset përfundimtare të përpunimit të tekstileve
1391 Prodhimi i tekstileve të tjera, pëlhurave të endura dhe thurura
2223 Prodhimi i mallrave plastike për ndërtim
1392 Prodhimi i artikujve tekstile të konfeksionuar, përvec veshjeve
1393 Prodhimi i tapeteve dhe qylymave
1394 Prodhimi i litarëve, spangove dhe rrjetave
1395 Prodhimi i pëlhurave të paendura dhe artikujve të paendur, përveç veshjeve
2351 Prodhimi i çimentos
1396 Prodhimi i tekstileve të tjera teknikë dhe industrialë
1399 Prodhimi i tekstileve të tjera p.k.t
1411 Konfeksionimi i veshjeve prej lëkure
1412 Konfeksionimi i veshjeve të punës
1512 Prodhimi i valixheve, çantave të dorës dhe të ngjashme, pajimeve të kuajve dhe të tjerë
1520 Prodhimi i këpucëve
1610 Sharrimi dhe zdrukthimi i drurit
1621 Prodhimi i kompesatës, rimesos dhe paneleve të veçanta
1622 Prodhimi i parketeve për dysheme të montuar
1623 Prodhimi i karpentierive të ndërtuesve dhe zdrukthtarive
1624 Prodhimi i konteinerëve prej druri
1629 Prodhimi i produkteve të tjera prej druri; prodhimin e artikujve prej xunkthi, shporte dhe materiale të gërshetuar
1711 Prodhimi i brumit të letrës
1712 Prodhimi i letrës dhe kartonit
1721 Prodhimi i letrës dhe kartonit të zhubrosur dhe amballazhit të letrës dhe kartonit
1722 Prodhimi i artikujve prej letre me përdorim familjar dhe sanitar, letrës së tualetit
1723 Prodhimi i letrës së zakonshme të palëvizshme
1724 Prodhimi i letrës së murit
1729 Prodhimi i artikujve të tjerë prej letre dhe kartoni të p.k.t
1812 Të tjera shtypshkrime
1813 Shërbime të para-shtypshkrimit dhe para-komunikimit
2020 Përpunimi i pesticideve dhe produkteve të tjera agrokimike
1814 Lidhja dhe shërbime të lidhura me të
1820 Riprodhimi i regjistrimeve të mjeteve të komunikimit
1910 Përpunimi i produkteve të furrës së koksit
2053 Përpunimi i vajrave esenciale
1920 Përpunimi i produkteve të rafi nerisë së naftës
2011 Prodhimi i gazit industrial
2012 Prodhimi i ngjyruesve dhe pigmenteve
2013 Prodhimi i kimikateve të tjerë me bazë inorganike
2014 Përpunimi i produkteve të tjera kimike me bazë organike
2015 Prodhimi i plehrave kimike dhe komponimeve të azotit
2016 Përpunimi i materialeve plastike në formë primare
2017 Përpunimi i kauçukut sintetik në formë primare
2030 Përpunimi i bojrave, vernikëve dhe shtresave të ngjashme, bojë shkrimi dhe mastiç
2041 Përpunimi i sapuneve dhe detergjenteve, solucioneve të pastrimit dhe shkëlqimit
2042 Përpunimi i parfumeve dhe solucioneve të tualetit
2051 Përpunimi i eksplozivëve
2052 Përpunimi i ngjitësve
2059 Përpunimi i produkteve të tjera kimike p.k.t
2060 Përpunimi i fibrave sintetike dhe artificiale
2110 Përpunimi i produkteve farmaceutike bazë
2342 Prodhimi i paisjeve sanitare prej qeramike
2343 Prodhimi i izolatorëve qeramike dhe paisjeve izoluese
2120 Përpunimi i preparateve farmaceutike
2211 Prodhimi i gomave dhe kamardareve, riveshja dhe rikonstruktimi i gomave dhe kamardareve
2344 Prodhimi i produkteve të tjera qeramike teknike
2349 Prodhimi i produkteve të tjera prej qeramike
2219 Prodhimi i produkteve të tjerë prej kauçuku
2221 Prodhimi pllakave, fletëve, tubave dhe profileve prej plastike
2222 Prodhimi i mallrave të paketimit prej plastike
2229 Prodhimi i produkteve të tjera plastike
2311 Fabrikimi i qelqit të sheshtë
2312 Dhënia e formës dhe transformimi i qelqit të sheshtë
2313 Prodhimi i qelqit të lugët
2314 Prodhimi i fibrave të qelqit
2319 Prodhimi dhe transformimi i qelqeve të tjera, duke përfshirë qelqin teknik
2320 Prodhimi i produkteve refraktare
2331 Prodhimi i tullave dhe tjegullave prej qeramike
2332 Prodhimi i tullave, tjegullave dhe produktet e ndërtimit, në argjilë të pjekur
2341 Prodhimi i artikujve prej qeramike për përdorim shtëpiak dhe zbukurues
2352 Prodhimi i allçisë dhe gëlqeres
2361 Prodhimi i produkteve prej betoni për qëllime ndërtimi
2362 Prodhimi i produkteve prej allçie për qëllime ndërtimi
2363 Prodhimi i betonit të përzier të gatshëm për përdorim
2364 Prodhimi i llaçit
2365 Prodhimi i produkteve me fi brave të çimentuara
2369 Prodhimi i artikujve të tjerë prej betoni, allçie dhe çimento
3522 Shpërndarja e lëndëve djegëse të gazta nëpërmjet tubacioneve
3523 Tregtia e gazit nëpërmjet tubacioneve
3530 Furnizimi me avull dhe ajër të kondicionuar
3600 Grumbullimi, trajtimi dhe furnizimi me ujë
4730 Tregtia me pakicë e karburantit për automjete në dyqane të specializuar
3700 Ujrat e zeza
3811 Grumbullimi i mbetjeve jo të rrezikshme
3812 Grumbullimi i mbetjeve të rrezikshme
3821 Trajtimi dhe heqja e mbetjeve jo të rrezikshme
4723 Tregtia me pakicë të peshkut, krustaceve dhe molusqeve në dyqane të specializuara
4724 Shitja me pakicë e bukës, ëmbëlsirave, produkteve prej mielli dhe produkteve sheqeri në dyqane të specializuara
4725 Tregtia me pakicë e pijeve në dyqane të specializuara
4726 Tregtia me pakicë e produkteve të duhanit në dyqane të specializuar
4729 Tregtia me pakicë të produkteve të tjera ushqimorë në dyqane të specializuara
4741 Tregtia me pakicë e kompjuterave, njësive periferike dhe softweare në dyqane të specializuara
4742 Tregtia me pakicë e pajisjeve të telekomunikacionit në dyqane të specializuar
4743 Tregtia me pakicë e pajisjeve audio dhe video në dyqane të specializuar
4751 Tregtia me pakicë e tekstileve në dyqane të specializuara
4752 Tregtia me pakicë e pjesëve elektronike, bojrave dhe xhamit në dyqane të specializuara
4753 Tregtia me pakicë e qylymave, sixhadeve, veshjeve të mureve dhe dyshemeve në dyqane të specializuara
8211 Aktivitete të kombinuara te shërbimit të administrimit të zyrave
8219 Fotokopjim, përgatitje dokumentash dhe të tjera aktivitete mbështetëse të specializuara të zyrave
8220 Aktivitete të qendrave telefonike (call center)
8230 Organizatorë të konferencave dhe panaireve
8291 Aktivitete të agjencive të mbledhjes së dokumentacionit dhe zyra krediti
8292 Aktivitete paketimi
8299 Aktivitete të tjera shërbimi mbështetëse për bizneset p.k.t
2370 Thyerja e gurit, dhënia e formës dhe finicioni
2391 Prodhimi i produkteve abrazive
2399 Prodhimi i produkteve minerale jo metalike të p.k.t
2410 Siderurgjia, prodhimi i hekurit dhe çelikut dhe ferroalizheve
2420 Prodhimi i tubave, tubacioneve dhe profi let e lugëta dhe pjesë të tjera prej çeliku
2431 Tërheqja në të ftohtë e shufrave
2432 Petëzimi në të ftohtë i rripave
2433 Profi lizimi në të ftohtë me anë të përkuljes
2452 Derdhja (fonderia) e çelikut
2453 Derdhja (fonderia) e metaleve të lehtë
2454 Derdhja (fonderia) e metaleve të tjera jo-ferrike
2511 Prodhimi i strukturave metalike dhe pjesët e strukturave
2512 Prodhimi i dyerve dhe dritareve metalike
2521 Prodhimi i radiatorëve dhe bolierëve për ngrohje qëndrore
2529 Prodhimi i çisternave të tjera, rezervuarëve dhe mbajtësve prej metali
2530 Prodhimi i gjeneratorëve të avullit, përveç bolierëve me ujë të ngrohtë për ngrohje qendrore
2540 Prodhimi i armëve dhe municioneve
2550 Farkëtimi, kovaçana, stampimi dhe petëzimi, pluhuri metalurgjik
2561 Trajtimi dhe veshja e metaleve
2562 Instrumentat
2571 Prodhimi i thikave
2572 Prodhimi i kyçeve dhe menteshave
2573 Prodhimi i veglave
2591 Prodhimi i kovave me çikrik prej çeliku dhe mbajtës të tjerë te ngjashëm
2592 Prodhimi i ambalazheve prej metali të lehtë
2593 Prodhimi i produkteve prej teli, zinxhiri dhe sustë
2594 Prodhimi i dadove dhe bullonave
2599 Prodhimi i produkteve të tjera metalike p.k.t
2611 Prodhimi i bazamentëve elektronikë
2612 Prodhimi i mbajtësve elektronike të loduar
2620 Prodhimi i kompjuterave dhe pjesëve periferike
2630 Prodhimin e pajisjeve të komunikimit
2640 Prodhimi i produkteve elektronikave për konsumatorët
2651 Prodhimi i instrumentave dhe aparateve për matje, verifikim, kontrolle
2652 Prodhimi i orëve dhe orëve të murit
2660 Prodhimi i pajisjeve rrezatuese, elektromjekësore dhe elektroterapiste
4329 Instalime të tjera elektrike
2670 Prodhimi i instrumentave dhe pajisjeve optike
2680 Prodhimi i mjeteve të komunikimit optike dhe manjetike
2711 Prodhimi i motorëve elektrikë, gjeneratorëve dhe transformatorëve
2712 Prodhimi i aparaturave të shpërndarjes dhe kontrollit të energjisë elektrike
2720 Prodhimi i baterive dhe akumulatorëve
2731 Prodhimi i kabllove të fibrave optikë
2732 Prodhimi i telave dhe kabllove të tjerë elektrike dhe elektronikë
3514 Tregtia e energjisë elektrike
2733 Prodhimi i telave transmetues
2740 Prodhimi i paisjeve elektrike të ndriçimit
2751 Prodhimi i aparateve shtëpiakë elektrike
2752 Prodhimi i paisjeve shtëpiake jo-elektrike
2811 Prodhimi i motorëve dhe turbinave, përveç motorët e avionëve, automjeteve dhe motoçikleta
2790 Prodhimi i paisjeve të tjera elektrike
2812 Prodhimi i paisjeve hidraulike
2813 Prodhimi i pompave dhe kompresorëve të tjerë
2830 Prodhimi i makinerive bujqësore dhe pyjore
3513 Shpërndarja e energjisë elektrike
2841 Prodhimi i instrumentave për punimin e metaleve
2849 Prodhimi i instrumentave të tjerë p.k.t
2891 Prodhimi i makinerive për metalurgjinë
2892 Prodhimi i makinerive për industrinë nxjerrëse dhe ndërtim
2893 Prodhimi i makinerive për përpunimin e ushqimeve, pijeve dhe duhanit
2894 Prodhimi i makinerive për prodhimin e tekstileve, veshjeve dhe lëkurëve
2895 Prodhimi i makinerive për prodhimin e letrës dhe kartonit
2896 Prodhimi i makinerive të plastikës dhe kauçukut
2899 Prodhimi i makinerive të tjera me përdorim të përgjithshëm p.k.t
2910 Prodhimi i mjeteve të transportit
NULL
2920 Prodhimi i karrocerive për mjetet e transportit: prodhimi i rimorkiove dhe gjysëm rimorkiove
2931 Prodhimi i pjesëve elektrike dhe elektronike për mjetet e transportit dhe motorët e tyre
2932 Prodhimi i pjesëve dhe aksesorëve të tjerë për mjetet e transportit dhe motorët e tyre
4222 Ndërtimi i veprave të shërbimit komunal për energjinë elektrike dhe telekomunikacione
4291 Ndërtimi i veprave ujore
3011 Ndërtimi i anijeve dhe strukturave lundruese
3012 Ndërtimi i barkave të argëtimit dhe sportive
3103 Prodhimi i dyshekëve
4299 Ndërtimi i veprave të tjera të inxhinerisë civile p.t.k.
4311 Punime për prishje
3109 Prodhimi i mobiljeve të tjera
3211 Prerja e monedhave
3212 Prodhimi i stolive të çmuara dhe artikuj të lidhur me to
3316 Riparimi dhe mirëmbajtja e avioneve dhe mjeteve të hapësirës
3213 Prodhimi i stolive imitacion dhe artikuj të ngjashëm me to
3220 Prodhimi i instrumentave muzikorë
3511 Prodhimi i energjisë elektrike
3512 Transmetimi i energjisë elektrike
3230 Prodhimi i artikujve të sportit
3240 Prodhimi i lojrave dhe lodrave
3315 Riparimi dhe mirëmbajtja e anijeve dhe barkave
3317 Riparimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve të tjera të transportit të p.k.t
3319 Riparimi i paisjeve të tjera p.k.t.
3320 Instalimi i makinerive dhe pajisjeve industriale
3521 Prodhimi i gazit
3822 Trajtimi dhe heqja e mbetjeve të rrezikshme
3831 Çmontimi i pjesëve të shkatërruara
4221 Ndërtimi i veprave të tubacioneve e kanalizimeve
3832 Rikuperimi i materialeve
4212 Ndërtimi i hekurudhave mbi dhe nën tokësore
4213 Ndërtimi i urave dhe tuneleve
3900 Shërbime të tjera të pastrimit e të menaxhimit të mbetjeve
4110 Hartimi i projekteve të ndërtimit
4120 Ndërtimi i ndërtesave rezidenciale e jo rezidenciale
4211 Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave
4312 Përgatitja e kantjerit të ndërtimit
4313 Shpime
4321 Instalime elektrike
4322 Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit
4331 Punime suvatimi
4332 Punime montimi
4333 Punime për veshjen e dyshemeve dhe mureve
4334 Lyerja dhe vendosja e xhamave
4339 Punime të tjera përfundimtare dhe finicioni të ndërtesave
4391 Punime të çatisë
4399 Të tjera punime të specializuara ndërtimi p.k.t.
4511 Tregtia e veturave dhe automjeteve me fuqi motorike të vogël
4519 Tregtia e automjeteve të tjerë
4520 Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve
4531 Tregtia me shumicë e pjesëve dhe aksesorëve të automjeteve
4532 Tregtia me pakicë e pjesëve dhe aksesorëve të automjeteve
4540 Shitja, mirëmbajtja dhe riparimi i motorcikletavbe dhe pjesëve dhe aksesorëve të tyre
4611 Aktivitete të ndërmjetësimit për shitjen e lëndëve të para bujqësore si kafshëve të gjalla, lëndë e parë tekstile si dhe mallra gjysëm te gatëshme
4612 Aktivitete të ndërmjetësimit për shitjen e karburantit, mineraleve, metaleve dhe kimikateve industriale
4613 Aktivitete të ndërmjetësimit për shitjen e lëndës drusore dhe materialeve të ndërtimit
4614 Aktivitete të ndërmjetësimit për shitjen e makinerive, pajisjeve industriale, anijeve dhe avionëve
4615 Aktivitete të ndërmjetësimit për shitjen e mobiljeve mallrave shtëpiakë, artikuj elektron ikë d he hekurishte
4616 Aktivitete të ndërmjetësimit për shitjen e tekstileve, veshjeve, peliçeve, këpucëve, dhe artikujve prej lëkure
4617 Aktivitete të ndërmjetësimit për shitjen e mallrave ushqimorë, pijeve dhe duhanit
4618 Aktivitete të ndërmjetësimit të specializuar për shitjen e produkteve të veçantë ose grupe produktesh p.k.t.
4619 Aktivitete të ndërmjetësimit për shitjen e një varieteti mallrash
4621 Tregtia me shumicë e drithrave, duhanit të papërpunuar, farërave dhe ushqimit të kafshëve
4622 Tregtia me shumicë e luleve dhe bimëve
4623 Tregtia me shumicë e kafshëve
4624 Tregtia me shumicë e gëzofi t e lëkurës
4631 Tregtia me shumicë e frutave dhe perimeve
4649 Tregtia me shumicë e artikujve të tjerë shtëpiakë
4651 Tregtia me shumicë e kompjuterave, pajisjeve periferike të kompjuterave dhe programeve
4652 Tregtia me shumicë pajisjeve elektronike dhe të telekomunikacionit dhe pjesëve të tyre
4661 Tregtia me shumicë e makinerive bujqësore, pajisjeve dhe pjesëve
4662 Tregtia me shumicë e veglave të makinerive
4663 Tregtia me shumicë makinerive të minierave, ndërtimit, dhe për punime inxhinjerike
4664 Tregtia me shumicë makinerive të industrisë tekstile dhe të makinerive qepëse e thurëse
4665 Tregtia me shumicë të mobiljeve të zyrës
4666 Tregtia me shumicë e makinerive dhe pajisjeve të tjera të zyrës
4669 Tregtia me shumicë e makinerive, pajisjeve dhe pjesëve p.k.t
4671 Tregtia me shumicë të lëndëve djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta dhe produkteve të lid hur me to
4672 Tregtia me shumicë e metaleve dhe mineraleve
4673 Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare
4674 Tregtia me shumicë e pjesëve elektronike, pajisjeve hidraulike dhe të ngrohjes dhe pjesëve të tyre
4675 Tregtia me shumicë e produkteve kimikë
4676 Tregtia me shumicë e produkteve të tjerë ndërmjetës
4722 Tregtia me pakicë e mishit dhe prodhimeve të mishit në dyqane të specializuara
4754 Tregtia me pakicë e pajisjeve elekroshtëpiakenë dyqane të specializuara
4677 Tregtia me shumicë e mbeturinave dhe skrapit
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar
4711 Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar me mbizotërim ushqimor, pije dhe duhan
4719 Shitje të tjera me pakicë në dyqane jo të specializuara
4721 Tregtia me pakicë e frutave dhe perimeve në dyqane të specializuara
4759 Tregtia me pakicë e mobiljeve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve shtëpiakë në dyqane të special izuara p.k.t
4761 Tregtia me pakicë e librave në dyqane të specializuara
4762 Tregtia me pakicë e gazetave dhe artikuj shkrimorë në dyqane të specializuara
4763 Tregtia me pakicë e regjistruesve muzikorë dhe video në dyqane të specializuara
4764 Tregtia me pakicë e pajisjeve sportive në dyqane të specializuara
4765 Tregtia me pakicë e lojrave dhe lodrave në dyqane të specializuara
4771 Tregtia me pakicë e veshjeve në dyqane të specializuara
4772 Tregtia me pakicë e këpucëve dhe artikujve prej lëkure në dyqane të specializuara
4773 Shitja e përgatitja e artikujve farmaceutike në dyqane të specializuara
4774 Tregtia me pakicë e artikujve ortopedikë dhe mjeksorë në dyqane të specializuara
4775 Tregtia me pakicë e artikujve kozmetikë dhe të tualetit në dyqane të specializuara
4776 Tregtia me pakicë e luleve, bimëve, farave, plehëruesve, kafshëve të shtëpisë dhe ushqimit të tyre në dyqane të specializuara
4777 Tregtia me pakicë e orëve dhe bizhuterive në dyqane të specializuara
4778 Shitje me pakicë të mallrave të tjera të reja në dyqane të specializuara
4779 Tregtia me pakicë e mallrave të përdorura në dyqane
4781 Tregtia me pakicë në tenda dhe tregje të produkteve ushqimorë, pijeve dhe duhanit
4782 Tregtia me pakicë në tenda dhe tregje të tekstileve, veshjeve dhe këpucëve
4789 Tregtia me pakicë në tenda dhe tregje të mallrave të tjera
4791 Tregtia me pakicë me porosi me mail ose nëpërmjet internetit
4799 Tregtia me pakicë të artikujve të tjerë jo në dyqane, tenda ose tregje
4910 Transporti hekurudhor interurban i pasagjerëve
4920 Transporti hekurudhor i mallrave
4931 Transporti rrugor i pasagjerëve me sistemin urban
4932 Aktiviteti i taksive
4939 Transporte të tjerë rrugor të pasagjerëve
4941 Transporti rrugor i mallrave
4942 Shërbime të lëvizëshme
4950 Transporti me tubacion
5010 Transporti detar dhe bregdetar i pasagjerëve
5020 Transporti ujor detar dhe bregdetar i mallrave
5030 Transporti ujor i pasagjerëve në ujra të brendëshme
5040 Transporti ujor i mallrave në ujra të brendëshme
5110 Transporti ajror i pasagjerëve
5121 Transporti ajror i mallrave
5122 Transporti hapësinor
5210 Magazinimi dhe ruajtja
5221 Shërbime të ndryshme ndaj transportit tokësor
5222 Shërbime të ndryshme ndaj transportit ujor
5223 Shërbime të lidhura me transportin ajror
8413 Aktivitete të organ izmave drejtuese për aktivitetin ekonomik
8421 Punët e jashtme
8422 Aktivitete të mbrojtjes
8423 Drejtësi dhe aktivitete juridike
8424 Aktivitete të rendit publik dhe sigurimit
8425 Aktivitete shërbimi kundra zjarrit
8430 Aktivite të sigurimi të detyrueshëm
8510 Arsimi para shkollor
8520 Arsimi fi llor
8531 Arsimi sekondar i përgjithshëm
5224 Dorëzimi i ngarkesës
5229 Aktivitete të tjera mbështetëse të transportit
5829 Publikimi i programeve të tjera
5310 Aktivitete të postave me detyrimin e shërbimit të përgjithshëm
5320 Aktivitete të tjera postare dhe të korierës
5813 Publikimi i gazetave
5814 Publikimi i revistave dhe periodikëve
5819 Aktivitete të tjera publikimi
5821 Publikimi i lojrave kompjuterike
5911 Filma, video dhe aktivitete të prod himit të programeve televizivë
5912 Post-produksioni i fi lmave kinematografi kë, të videove dhe programeve televizivë
5913 Aktivitetet të shpërndarjes së fi lmave, videove dhe programeve televizivë
5914 Aktivitete të projeksionit të fi lmave
5920 Rregjistrimi i zërit dhe aktivitete të publikimit të muzikës
6010 Transmetimi i programeve radiofonike
6020 Aktivitete të programacionit dhe transmetimit televiziv
6110 Aktivitete të telekomun ikacioneve (wired)
6120 Aktivitete telekomunikacionit pa tel (wireless)
6130 Telekomunikacioni me satelit
6411 Aktiviteti i bankës qëndrore
6190 Aktivitete të tjera të telekomunikacionit
6201 Aktivitete të programimit informatik
6202 Aktivitete të këshi l limeve informatike
6203 Aktivitete të menaxhimit të instalimeve informatike
6209 Shërbime të tjera të teknologjisë së informacionit
6311 Përpunimi i të dhënave, aktivitete mbajtëse (hosting) të informacioni dhe aktivitete të lidhura me to
6312 Portat web
6391 Aktivitete të agjensive të lajmeve
6399 Shërbime të tjera informacioni p.k.t
6419 Ndërmjetësime te tjera financiare
6420 Aktivitete të kompanive hollding
6430 Truste, fonde dhe njesi te ngjashme financiare
6491 Leasing (Qiramarrja financiare)
6492 Aktivitete të tjera garantimit te kredise
6499 Ndërmjetësime te tjera financiare, përveç sigurimit dhe fondeve te pensionit, p.k.t
6511 Sigurimi i jetës
6512 Sigurime jo jetesore
6520 Risigurimi
6530 Financimi i Pensioneve
6611 Administimi i tregjeve fi nanciare
6612 Aktivitete sigurimit dhe kontratave të të mirave
6619 Aktivitete ndihmëse të ndërmjetësimit financiar, përvec sigurimit dhe financimit pensioneve p.k.t
6621 Vlerësimi i riskut dhe dëmit
6622 Aktivitete të agjentëve të sigurimit dhe komisionerëve
6629 Të tjera aktivitete ndihmëse të sigurimeve dhe financimit të pensioneve
6630 Manaxhimi i fondeve
6810 Blerja dhe shitja e pasurive të paluajtshme në pronësi të vet
6820 Dhënia me qira dhe funksionimi i pasurive të paluajtshme të veta ose të marra me qira
6831 Agjencitë e pasurive të paluajtshme
6832 Menaxhimi i pasurive të paluajtshme me pagesë ose kontratë
6910 Aktivitete juridike
6920 Aktivitete të llogarive, mbajtjes së llogarive dhe aktivitete auditimi; konsulencë për taksat
7010 Aktivitete të drejtimit të ndërmarrjeve
7021 Aktivitete të marëdhenieve publike dhe të komunikimit
7022 Aktivitete të këshillimit për biznes dhe këshilla të tjera për manaxhimin
7111 Aktivitete arkitekturore
7312 Shërbime të përfaqësimit të med iave
7112 Aktivitete inxhinjerike dhe konsulenca teknike të lidhura me to
7120 Testimet dhe analizat teknike
7211 Kërkimet dhe zhvillimet eksperimentale në bioteknologji
7219 Kërkime të tjera dhe zhvillime eksperimentale në shkencat natyrore dhe inxhinjeri
7220 Kërkime dhe zhvillime eksperimentale në shkencat shoqërore dhe humane
7311 Agjenci publiciteti
7320 Studimi i tregut dhe sondazhet
7410 Aktivitete të specializuara skicimi
7420 Aktivitete fotografike
7430 Aktivitete përkthimi dhe interpretimi
7711 Dhënia me qira dhe hua e mjeteve të transportit
7490 Të tjera aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike p.k.t
7500 Aktivitete Veterinare
7712 Dhënia me qira dhe hua e kamionëve
7721 Dhënia me qira dhe hua e pajisjeve të kohës së lirë dhe mallra sportive
7722 Dhënia me qira e video-tapes dhe disqeve
7729 Dhënia me qira dhe hua e sendeve personale dhe e orendive shtëpiake të papërfshira
7731 Dhënia me qira dhe hua e makinerive bujqësore dhe pajisjeve
7732 Dhënia me qira dhe hua e makinerive dhe pajisjeve të ndërtimit e të punimeve inxhinjerike
7733 Dhënia me qira dhe hua e makinerive dhe pajisjeve të zyrës (përfshirë kompiuterat)
7734 Dhënia me qira dhe hua e pajisjeve të transportit të ujit
7735 Dhënia me qira dhe hua të pajisjeve të transportit ajror
7820 Agjensi të punësimit të përkohshëm
8122 Aktivitete të tjera pastrimi të ndërtesave dhe pastrimi i objekteve industriale
7739 Dhënien me qira dhe hua të makinerive dhe pajisjeve të tjera dhe mallrave të prekshëm të papërfshira
7740 Dhënia me qira e të mirave jo-financiare të patrupëzuara
7810 Aktivitete të agjencive të punësimit
7830 Sigurimi i burimeve njerëzore dhe menaxhimi i funksioneve të burimeve njerëzore
7911 Aktivitete të agjencive të udhëtimit
7912 Aktivitete të operatorëve turistikë
7990 Të tjera aktivitete shërbimi për rezervim
8010 Aktivitete private sigurimi
8020 Aktivitete të shërbimeve të sigurimit
8030 Aktivitete hetimi
8110 Aktivitete të kombinuara për mbështetjen e strukturave
8121 Pastrimi i përgjithshëm i ndërtesave
8129 Aktivitete të tjera pastrimi të pa përfshira
8130 Aktivitete shërbimi të mirëmbajtjes dhe kujdesit të shesheve
8411 Aktivitete të administratës së përgjithshme publike
8412 Aktivitete të organizmave drejtuese për shëndetin, arsimimin, kulturrën dhe të tjera shërbime sociale, përvec sigurimit social
8532 Arsim i mesëm teknik dhe profesional
8541 Arsimi pas të mesmes jo i lartë
8542 Arsimi i lartë
9603 Shërbime funerale dhe aktivitete të lidhura me to
8551 Arsimi për sporte dhe argëtim
8552 Arsim kulturor
8553 Aktivitete të shkollave të drejtimit të mjeteve
8559 Të tjera shkollime
8560 Shërbime arsimore mbështetëse
8610 Aktivitete të spitaleve
8621 Aktivitete të mjekëve të përgjithshëm
8622 Aktivitete të mjekëve të specializuar
8623 Aktivitete të dentistëve
8690 Të tjera aktivitete të shëndetit
8710 Aktivitete të qendrave të kujdesit infermieror
9492 Aktivitete të organizatave politike
8720 Aktivitete të qendrave të kujdesit për prapambetjet mendore, shëndetit mendor dhe abuzimit me substanca narkotike
8730 Aktivitete qend rave të kujdesi shëndetësor për të moshuarit dhe personave me paaftësi
9420 Aktivitetet e sindikatave të të punësuarve
9491 Aktivitetet e organizatave fetare
8790 Aktivitete të qendrave të tjera kujdesit p.k.t.
8810 Aktivitete të kujdesit social pa akomodim për të moshuar dhe të paaftë
8891 Aktivitete të kujdesit ditor të fëmijëve
9602 Flokët dhe trajtime të tjera të bukurisë
8899 Aktivitete të tjera të kujdesit sociale pa akomodim p.k.t.
9001 Shfaqje artistike
9002 Aktivitete mbështetëse për shfaqje artistike
9200 Aktivitete të lojrave të fatit dhe basteve
9003 Krijimtari artistike
9004 Shfrytëzimi i strukturave dhe paisjeve artistike
9101 Aktivitete të bibliotekave dhe arkivave
9102 Aktivitete të Muzeve
9103 Funksionimi i vendeve dhe ndërtesave historike të ngjashme tërheqëse për vizitorët
9104 Kopshte botanike dhe zoologjike dhe aktivitete të rezevateve natyrorë
9311 Funksionimi i strukturave sportive
9312 Aktivitete të klubeve sportive
9313 Palestra
9319 Aktivitete te tjera sportive
9321 Aktivitete të parqeve të argëtimit dhe atyre me orientim të caktuar
9329 Aktivitete të tjera argëtimi dhe çlodhëse p.k.t.
9411 Aktivitetet e shoqatave e organizimeve ekonomike dhe punëdhënësve
9412 Aktivitet e shoqatave profesionale
9499 Aktivitete të organ izatave të tjera p.k.t
9511 Riparimi i kompjuterave dhe paisjeve periferike
9512 Riparimi i paisjeve të komunikimit
9521 Riparimi i paisjeve elektronike të konsumit
9522 Riparimi i paisjeve elektroshtëpiake dhe paisjeve për shtëpi dhe të kopshtarisë
9523 Riparimi i këpucëve dhe artikujve prej lëkure
9524 Riparimi i mobiljeve dhe orendive shtëpiake
9525 Riparimi i orëve, orëve të murit dhe bizhuterive
9529 Riparimi i artikujve personal dhe familjar p.k.t
9601 Larja dhe pastrimi i tekstileve dhe produkteve prej gëzofi
9604 Aktivitete te mirembajtjes trupore
9609 Aktivitete te tjera p.k.t
9700 Aktivitete të familjeve si punëdhënës të personelit shtëpiak
9810 Aktivitete të prodhimit të mallrave të pandryshueshme të familjeve për përdorim të vet
9820 Aktivitete prodhimit të shërbimeve të pandryshueshme të familjeve për përdorim të vet
9900 Aktivitete të organizatave dhe organizmave ndërkombëtare